man bujdaina photo hereni nepali lok dohori geet

तिम्रो फोटो मोबार्इल मा राखेको छैना कान्छो हेरेरै थाकेको मन बुझ्दैना फोटो हेरेनी तादा भर्इयो भनी मन नदुखाउ फेरी भेट हुम्ला केरेनी ,।।
Tags: People,

Labels: ,Powered by Blogger.